Σύνδεσμοι

Γιατροί του Κόσμου
Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου
Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Προστασίας
Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία 
Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης 
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης 
Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία 
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος 
Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ)
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
Ιατρικός Τύπος
Νόημα
Παιδειατροφή
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
Σύμμαχοι Υγείας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας
American Academy of Family Physicians http://www.aafp.org/home.html
American College of Cardiology (ACC) https://www.acc.org/
American Diabetes Association (ADA) http://www.diabetes.org/
American Heart Association (AHA) http://www.heart.org/HEARTORG/
Association for the Study of Obesity (ASO – UK) https://www.aso.org.uk/
Australasian Society for the Study of Obesity (ASSO) http://www.asso.org.au/
Balkan Network for the Study of Obesity (BalNeSO) http://www.uia.org/s/or/en/1100021498
Diabetes Canada https://www.diabetes.ca/
European Association for the Study of Diabetes (EASD) https://www.easd.org/
European Association for the Study of Obesity (EASO) http://easo.org/
European Board for Accreditation in Cardiology (U.E.M.S.) http://www.uems-cardio.eu/jart/prj3/uems/main.jart?rel=de&content-id=1366797466761
European Childhood Obesity Group (ECOG) http://www.ecog-obesity.eu/
European Society of Cardiology (ESC) https://www.escardio.org/
European Union of Medicine Specialists (U.E.M.S.) https://www.uems.eu/
Foundation of the National Lipid Association http://www.lipidfoundation.org/
Global Cardiology Network (GCN) http://www.uia.org/s/or/en/1100010248
International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR) http://www.myhealthywaist.org/
International Diabetes Federation (IDF) https://www.idf.org/
International Obesity Task Force (IOTF) https://www.worldobesity.org/
MedNutrition https://www.mednutrition.gr/
National Lipid Association https://www.lipid.org/
North American Association for the Study of Obesity (NAASO) https://www.obesitymyths.com/
Perseas (Prospective Evaluation of vascular Risk Surrogates: the Elafonisos Area Study) http://perseas-project.gr/
Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe (SCOPE) https://www.worldobesity.org/scope/
The American Association of Clinical Endocrinologists https://www.aace.com/
USC Endocrinology, Diabetes and Metabolism https://internalmedicine.usc.edu/specialties/endocrinology/
World Health Organisation (WHO) http://www.who.int/en/
World Heart Federation (WHF) https://www.world-heart-federation.org/
https://www.clinicaltrials.gov/
  https://eulm.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ekt.gr/
http://www.myhealthywaist.org/home/index.html
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://www.medscape.com/cardiology?t=1

Federation of International Danube Symposia
on Diabetes mellitus 

Website
http://congressworld.gr/login_el/
Top