Αρχική Σελίδα / Επιθεώρηση

Επιθεώρηση

Η «Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου» αποτελεί την τετραμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., έχει αξιολογηθεί και συμπεριληφθεί στη Jour­nal Master List του Index Copernicus International. Σύμφωνα δε με την αρ.2824/12-6-2015 γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Υ., η οποία κυρώθηκε από τον Υπουργό Υγείας (Γ4γ/Γ.Π.οικ.28/07/2015), εγκρίθηκε το αίτημα της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. για εθνική αναγνώριση του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου». 

Η «Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου» έχει πάρει ΙSSΝ 2241-1739 από το Ελληνικό Κέντρο ISSN.

Συντακτική Επιτροπή

Οδηγίες προς Συγγραφείς 

Οδηγίες προς Κριτές (Reviewers instructions)

Το περιοδικό μας έχει πλέον καταξιωθεί στους ιατρούς που απευθύνεται, οι οποίοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο το επιστημονικό μέρος, όσο και τις εξελίξεις που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα μέσω των διαφημιστικών καταχωρήσεων που δημοσιεύονται.


Εάν είστε ήδη μέλος της ΕΜΠΑΚΑΝ προχωρήστε στην είσοδό σας στην περιοχή των μελών με τους κωδικούς σας; https://members.empakan.gr

Εάν επθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στην εταιρεία μας, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής νέων μελών: https://www.empakan.gr/i-eteria/engrafi/

Top