Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΑΙΝΕΙΟΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΑΙΝΕΙΟΣ της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας της και σε συνέχεια των προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων και βραβευμένων ερευνητικών προγραμμάτων της (PERSEAS, ΑΡΕΤΑΙΟΣ, ΓΑΛΗΝΟΣ), καλεί από τα τακτικά μέλη της 40 ιδιώτες ιατρούς με ειδικότητα Παθολογία ή Γενική Ιατρική, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα που θα εκπονηθεί και φέρει την ονομασία «ΑΙΝΕΙΟΣ».

Το Πρόγραμμα “ΑΙΝΕΙΟΣ” είναι ένα πρόγραμμα ασθενοκεντρικο αλλά ταυτόχρονα και ιατροεκπαιδευτικό με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Οι συνάδελφοι που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, θα έχουν την δυνατότητα να παραπέμψουν τυχαιοποιημένα από 15 ασθενείς έκαστος (τα κριτήρια ένταξης ασθενών στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στους εμπλεκόμενους ιατρούς), προκειμένου αυτοί να υποβληθούν δωρεάν στον απαραίτητο προπληρωμένο εργαστηριακό έλεγχο της αιματολογικής εξέτασης ΝΤproBNP, σε συμβεβλημένα με το πρόγραμμα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου “ΑFFIDEA”.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 1/7/2024 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2024 (εξάμηνη διάρκεια).

Οι ασθενείς θα έχουν την «υποχρέωση» να σας ενημερώνουν για τα αποτελέσματα του ελέγχου ώστε να προβείτε στις όποιες απαραίτητες συστάσεις και φαρμακευτικές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες ιατρούς σε ειδική πλατφόρμα, στον ιστότοπο της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. , προκειμένου μετά την ολοκλήρωση του να προχωρήσει η επιστημονική ομάδα της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία και θα σας κοινοποιηθούν, καθώς και στην ανακοίνωση και δημοσίευση εργασιών στις οποίες θα έχουν συμμετοχή και οι ιατροί του προγράμματος. Όλο το Πρόγραμμα θα είναι απολύτως σύμφωνο με το εφαρμοστέο πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και του νόμου 4624/2019, όπως ισχύει, με το οποίο η Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. συμμορφώνεται.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
  2. Όσοι δηλώσετε συμμετοχή θα πρέπει ταυτόχρονα να τακτοποιήσετε τις οφειλόμενες συνδρομές σας ως μέλη της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. μέχρι και το τρέχον έτος. Με απόφαση της 16ης Γ.Σ. (13/4/2024) σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις οφειλές συνδρομών (τακτικών και πάρεδρων μελών) – παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη με οφειλή ετήσιας συνδρομής πέραν των τριών τελευταίων ετών συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους (2022, 2023, 2024), να προχωρήσουν σε ολική εξόφληση με έκπτωση 50% για τα επιπλέον έτη (2021 και πίσω). Το ποσό της αρχικής εγγραφής (10,00€) εξαιρείται. Για την τακτοποίηση της συνδρομής σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. διαφορετικά η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δε θα ισχύει.
  3. Να συμπληρώσετε ορθώς τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα εγγραφής, προκειμένου να σας αποσταλεί το πλήρες υλικό του Προγράμματος από την εταιρεία FOR HEALTH AE (Ειδικό έντυπο επιστημονικής ενημέρωσης).

 

Συμπληρώστε online τη φόρμα εγγραφής σας στο πρόγραμμα.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Ι. Α. Κυριαζής
Πρόεδρος Δ.Σ.

Top