Αρχική Σελίδα / Συνεργασίες με άλλους φορείς

Συνεργασίες με άλλους φορείς


INTERNATIONAL CHAIR ON CARDIOMETABOLIC RISK
http://www.myhealthywaist.org/home/index.html

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ   
http://www.atherosclerosis.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.ede.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
http://www.eiep.gr/

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
http://www.hasd.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
http://www.cardioprotect.gr/

Federation of International Danube Symposia
on Diabetes mellitus 
Website

European Lifestyle Medicine Organization

https://eulm.org/

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΥΖΩΙΑΣ

https://emede.gr/

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

https://www.hsintmed.gr/

EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

https://epe.edu.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

https://www.hcs.gr/
https://exerciseismedicine.gr/
Top