Αρχική Σελίδα / Πανελλήνια Συνέδρια

Πανελλήνια Συνέδρια

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
5 09
05/09/2024 - 07/09/2024 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
16o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7 09
07/09/2023 - 09/09/2023 16o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
1 09
01/09/2022 - 03/09/2022 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
2 09
02/09/2021 - 05/09/2021 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
4 09
04/09/2020 - 06/09/2020 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
27 06
27/06/2019 - 30/06/2019 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
28 06
28/06/2018 - 30/06/2018 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΜΠαΚΑΝ
22 06
22/06/2017 - 25/06/2017 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΜΠαΚΑΝ
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
23 06
23/06/2016 - 26/06/2016 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
25 06
25/06/2015 - 27/06/2015 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
26 06
26/06/2014 - 28/06/2014 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
27 06
27/06/2013 - 29/06/2013 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
21 06
21/06/2012 - 23/06/2012 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
30 06
30/06/2011 - 02/07/2011 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
3 06
03/06/2010 - 05/06/2010 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
2o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
28 05
28/05/2009 - 30/05/2009 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
1o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
29 05
29/05/2008 - 31/05/2008 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
Top