Αρχική Σελίδα / Εκδήλωσης / 13η Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

13η Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 20/03/2021


Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 864

Αγαπητά Μέλη

Συγκαλείται η Δέκατη Τρίτη (13η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ., ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (μέσω σύνδεσης σε πλατφόρμα).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00-16.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (μέσω σύνδεσης σε πλατφόρμα), με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
  • Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  • Παρουσίαση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2020
  • Παρουσίαση πρακτικού Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικής διαχείρισης για το έτος 2020 από τα παριστάμενα μέλη
  • Πρόταση για απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  • Άλλα θέματα : θα τεθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και από τα παριστάμενα μέλη της Γ.Σ. όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Αρχαιρεσίες

  • Εκλογή ψηφολεκτών (Εφορευτική Επιτροπή) για τη διενέργεια αρχαιρεσιών
  • Υποψηφιότητες μελών για νέα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2021-2023

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. το αργότερο έως τις 1 Μαρτίου 2021.Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό:

  • Η συμμετοχή των Τακτικών και Πάρεδρων Μελών στη Γενική Συνέλευση προϋποθέτει την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία οικονομικών τους υποχρεώσεων (εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων μέχρι και το τρέχον έτος – 2021).
Για την τακτοποίηση της συνδρομής σας μέσω Τράπεζας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε πρώτα με την Γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. για την ενημέρωση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων προκειμένου να προχωρήσετε σε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Όσοι προβούν σε τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων θα λάβουν ενημερωτικό mail με το link σύνδεσης και τις οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Α. Κυριαζής
Πρόεδρος 

Ι. Ιωαννίδης
Γεν. Γραμματέας

Top