Αρχική Σελίδα / Η εταιρεία

Η εταιρεία

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την επιστημονική έρευνα και τη μελέτη των Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα στην Ελλάδα.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία των μελών μας αλλά και άλλων συναδέλφων από το χώρο της υγείας με την Εταιρεία μας, καθώς επίσης και την πρόσβαση στις ετήσιες επιστημονικές μας εκδηλώσεις, την ηλεκτρονική ανάγνωση του επιστημονικού μας περιοδικού, την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από περιοδικά που διατίθενται, ιατρικά νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό με links Ελληνικών και διεθνών οργανισμών και συναφών επιστημονικών εταιρειών.

Top