Header Image

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Πρόγραμμα  Εγγραφές  Εργασίες Διαμονή

 

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, από 15 Ιανουαρίου 2024 έως και τις 5 Ιουνίου 2024.

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της online φόρµας υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας, ως επισυναπτόμενο αρχείο.

Φόρμα Υποβολής

 

Οδηγίες Συγγραφής

1. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.

2. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.

3. Οι συγγραφείς στην αμέσως επόμενη σειρά με πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (όνομα – επώνυμο) π.χ. : Αναστάσιος Νικολόπουλος, Μαρία Παπαδοπούλου κλπ

4. Το Κέντρο Προέλευσης – Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσης του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αμέσως επόμενη σειρά με πλάγια μορφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς ( 1, 2, 3),

π.χ. Αναστάσιος Νικολόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2

1Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτα

 2Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

5. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο (underlined) και με Bold , π.χ. Αναστάσιος Νικολόπουλος1Μαρία Παπαδοπούλου2,

6. Η εργασία θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Σακχαρώδης Διαβήτης και επιπλοκές
 • Προδιαβήτης
 • Μεταβολικό σύνδρομο
 • Παχυσαρκία
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Αθηροσκλήρωση
 • Επιδημιολογία
 • Επεμβατικές θεραπείες στεφανιαίας νόσου
 • Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα
 • Αρτηριακή Υπέρταση
 • Καρδιαγγειακή απεικόνιση
 • Αθηροθρόμβωση- Αντιθρομβωτική Αγωγή
 • Κάπνισμα/ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
 • Παρεμβάσεις Αλλαγής Τρόπου Ζωής στα ΚαρδιοΝεφροΜεταβολικά Νοσήματα
 • Περιφερική Αγγειοπάθεια
 • Καρδιαγγειακή απεικόνιση
 • Χρόνια Νεφρική Νόσος
 • Προληπτική Ιατρική
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Covid-19

7. Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο.

8. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ
 • ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9. Οι λέξεις δε πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.

10. Εικόνες και πίνακες μπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να μη χρησιμοποιείται space (διάστημα) αλλά Tab.

11. Η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τις 350 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως με προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11pt.

12. Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυναφθεί και ως αρχείο του Microsoft Office, Ms Word for Windows στο πεδίο επισύναψης που θα βρείτε στη φόρμα και να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 2ΜΒ.

13. Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, επιβάλλεται να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις.

14. Ακρωνύμια όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τον όρο ότι θα γράφουν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως το κείμενο. Τα φάρμακα θα πρέπει αναφέρονται με την επιστημονική ονομασία και όχι με την εμπορική.

15. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.

16. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της Εργασίας.

Κάθε συγγραφέας –ομιλητής έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο δύο εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν και οι συγγραφείς θα λάβουν σχετική ενημέρωση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 για την έκβαση και την τυχόν βράβευση της εργασίας τους.

Η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής στο συνέδριο τουλάχιστον του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την αποδοχή της εργασίας του, διαφορετικά οι εργασίες δε θα ανακοινωθούν και δε θα καταχωρηθούν στο τελικό πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

 

Χρονική Διάρκεια και Οδηγίες Παρουσίασης

 • Ελεύθερες Ανακοινώσεις – Διάρκεια παρουσίασης 8 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις – Διάρκεια παρουσίασης 3 λεπτά

Δεν απαιτείται η κατασκευή (εκτύπωση) poster από τους συγγραφείς.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-poster) σε οθόνη plasma σε ειδικό χώρο του συνεδρίου.

Η παρουσίαση των e-posters θα αφορά την περίληψη όπως εστάλη αρχικά.

 

Βράβευση Εργασιών

Η καλύτερη προφορική ανακοίνωση θα βραβευτεί με το ποσό των 1.000,00€. 

Η 2η και 3η καλύτερη προφορική ανακοίνωση θα βραβευτεί με το ποσό των 500,00€ η κάθε μια.

Έπαινοι θα απονεμηθούν στην 1η και 2η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση. 

Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο πρώτο τεύχος του 2025 του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». Εφόσον οι συγγραφείς αποδεχτούν τη δημοσίευση της εργασίας τους στο περιοδικό, καλούνται να υποβάλουν σε πλήρη μορφή τις εργασίες τους σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς συγγραφείς» όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΠΑΚΑΝ.

 

Επιτροπή Βράβευσης

TBA

 

Πρόγραμμα  Εγγραφές  Εργασίες Διαμονή

 

 

Top