Header Image
Αρχική Σελίδα / Εργασίες Ημερίδας Νοσηλευτικής

Εργασίες Ημερίδας Νοσηλευτικής

Πρόγραμμα  Εγγραφές   Εργασίες

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) στην Ετήσια Ημερίδα Νοσηλευτικής (12ο έτος) το αργότερο έως και τις 7 Ιουλίου 2023.

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της online φόρμας υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας, ως επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Φόρμα Υποβολής

 

Οδηγίες Συγγραφής

 1. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
 2. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
 3. Οι συγγραφείς στην αμέσως επόμενη σειρά με πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (όνομα – επώνυμο) π.χ.: Αναστάσιος Νικολόπουλος, Μαρία Παπαδοπούλου, κλπ.
 4. Το Κέντρο Προέλευσης – Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσης του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αμέσως επόμενη σειρά με πλάγια μορφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς ( 1 , 2 , 3 ),

π.χ.

Αναστάσιος Νικολόπουλος 1 , Μαρία Παπαδοπούλου 2

1 Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτα

2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 1. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο (underlined) και με Bold , π.χ. Αναστάσιος Νικολόπουλος1Μαρία Παπαδοπούλου2 ,
 2. Η εργασία θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
 • Νοσηλευτική Αποκατάστασης
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική
 • Δεοντολογία – Βιοηθική
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας
 • Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία
 • Διοίκηση-Οργάνωση και Οικονομική αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας
 • Παθολογική Νοσηλευτική
 • Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική
 • Κοινοτική Νοσηλευτική/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών
 • Νοσηλευτική ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Μητρότητας/Γυναικολογική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 • Ογκολογική Νοσηλευτική
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική
 • Νομικά και Επαγγελματικά Θέματα
 • Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας
 • Χειρουργική / Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
 1. Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο.
 2. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Οι λέξεις δε πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.
 2. Εικόνες και πίνακες μπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να μη χρησιμοποιείται space (διάστημα) αλλά Tab.
 3. Η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τις 350 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως με προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11pt.
 4. Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυναφθεί και ως αρχείο του Microsoft Office, Word for Windows στο πεδίο επισύναψης που θα δείτε παρακάτω και να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 2ΜΒ.
 5. Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, επιβάλλεται να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις.
 6. Ακρωνύμια όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τον όρο ότι θα γράφουν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως το κείμενο. Τα φάρμακα θα πρέπει αναφέρονται με την επιστημονική ονομασία και όχι με την εμπορική.
 7. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
 8. Κάθε συγγραφέας –ομιλητής έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο δύο εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν και οι συγγραφείς θα λάβουν σχετική ενημέρωση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 για την έκβαση και την τυχόν βράβευση της εργασίας τους.

Η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής στο συνέδριο τουλάχιστον του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την αποδοχή της εργασίας του, διαφορετικά οι εργασίες δε θα ανακοινωθούν και δε θα καταχωρηθούν στο τελικό πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου.

 

Χρονική Διάρκεια και Οδηγίες Παρουσίασης

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 • Διάρκεια παρουσίασης 3 λεπτά
 • Δεν απαιτείται η κατασκευή (εκτύπωση) poster από τους συγγραφείς.
 • Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-poster) σε οθόνη plasma σε ειδικό χώρο του συνεδρίου.
 • Η παρουσίαση των e-posters θα αφορά την περίληψη όπως εστάλη αρχικά.

 

Βράβευση Εργασιών

Έπαινοι θα απονεμηθούν στην 1 η και 2 η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.

Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο τελευταίο τεύχος του 2022 του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». Εφόσον οι συγγραφείς αποδεχτούν τη δημοσίευση της εργασίας τους στο περιοδικό, καλούνται να υποβάλουν σε πλήρη μορφή τις εργασίες τους σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς συγγραφείς» όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελιδα της ΕΜΠΑΚΑΝ

 

Επιτροπή Βράβευσης

TBA

 

Πρόγραμμα  Εγγραφές   Εργασίες

 

Top