Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2009

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2008-2009

1. Πρόεδρος: Ιωάννης Κυριαζής του Αγαμέμνονος

2. Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιωαννίδης του Μιχαήλ

3. Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ζέρβας του Κωνσταντίνου

4 Ταμίας: Αθανάσιος Λαλούσης του Μιχαήλ

5. Σύμβουλος: Παύλος Στουγιάννος του Νικολάου

6. Σύμβουλος: Δημήτριος Μυτάς του Ζαφείρη

7.Σύμβουλος: Δημήτριος Δελλής του Γεωργίου

Top