Διοικητικό Συμβούλιο 2009-2010

1. Πρόεδρος: Ιωάννης Κυριαζής του Αγαμέμνονος

2. Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιωαννίδης του Μιχαήλ

3. Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ζέρβας του Κωνσταντίνου

4 Ταμίας: Αθανάσιος Λαλούσης του Μιχαήλ

5. Σύμβουλος: Παύλος Στουγιάννος του Νικολάου

6. Σύμβουλος: Δημήτριος Μυτάς του Ζαφείρη

7. Σύμβουλος: Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος του Δημοσθένη

 

Μόνιμα μέλη: Αθανάσιος Λαλούσης, Ιωάννης Ιωαννίδης. Ελευθέριος Ζέρβας, Ιωάννης Κυριαζής, Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος, Δημήτριος Μυτάς, Παύλος Στουγιάννος

Αναπληρωματικά μέλη: Χριστιάνα Παυλίδου, Αιμίλιος Ντέντα

Για το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μόνιμα μέλη: Γεώργιος Παυλίδης, Δημήτριος Δελλής, Μαρία Ρεκλείτη

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μόνιμα μέλη: Κωνσταντίνα Παπαδάκη, Χρυσοβαλάντης Μέλλος

Top