Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2012

1. Πρόεδρος: Ιωάννης Κυριαζής ( Δρ. Ιωάννης Α. Κυριαζής MD, PhD, NFSCOPE Παθολόγος – Διαβητολόγος Διευθυντής Ε. Σ. Υ. – Α΄ Παθολογική Κλινική,Ιατρείο Παχυσαρκίας & Σακχαρώδη Διαβήτη Γ. Ν. “Ασκληπιείο” Βούλας )

2. Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ζέρβας (Πνευμονολόγος, Επιμ, Β’ 7η Πνευμονολογική Κλινική, Γ. Ν. Ν. Θ. Α “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”)

3. Γενικός Γραμματέας: Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας  Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο Π. Γ. Ν. Α)

4. Ταμίας: Αθανάσιος Λαλούσης (Ιατρός Ειδ, Ρευματολόγος Γ. Ν  “Ασκληπιείο” Βούλας)

5. Σύμβουλος: Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος (Κλινικός Διαιτολόγος Βιολόγος ΠροΪστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος ΛαΪκό Νοσοκομείο)

6. Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Θωμόπουλος (Καρδιολόγος, Επιμελητής  Β’ Υπεύθυνος Ιατρείου Υπέρτασης Καρδιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Μ. Α “Έλενα Βενιζέλου”)

7. Σύμβουλος: Ιωάννης Ιωαννίδης – (Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης MD, PhD, NFSCOPE Παθολόγος – Διαβητολόγος Επιμελητής  Α’, Β’ Παθολογική Κλινική Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντινοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας)

Μόνιμα μέλη: Κυριαζής Ιωάννης, Ιωαννίδης Ιωάννης, Ζέρβας Ελευθέριος, Χατζηαγγελάκη Ερυφίλη, Θωμόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος, Λαλούσης Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη

—–

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μυτάς Δημήτριος (Καρδιολόγος)

Στουγιάννος Παύλος (Καρδιολόγος)

Μπελιώτης Εμμανουήλ (Ιατρός)

Αναπληρωματικά μέλη

Κουράκος Μιχαήλ (Νοσηλευτής)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παπαδάκη Κωνσταντίνα (Ειδ. Γαστρεντερολογίας)

Σγούρος Κωνσταντίνος (Παθολόγος – εξειδ/νος Εντατικολογίας)

Top