Αρχική Σελίδα / Νέα - Ανακοινώσεις / Πρόγραμμα “ΑΡΕΤΑΙΟΣ”

Πρόγραμμα “ΑΡΕΤΑΙΟΣ”

Η Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΡΕΤΑΙΟΣ” (Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στην Νεφρική Δυσλειτουργία), δίνει την δυνατότητα σε 60 ιδιώτες ιατρούς μέλη της, ειδικότητας Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ενδοκρινολογίας, Νεφρολογίας και Γενικής Ιατρικής, να παραπέμψουν τυχαιοποιημένα από 10 ασθενείς έκαστος, προκειμένου αυτοί  να υποβληθούν δωρεάν στον απαραίτητο εγκεκριμένο και προπληρωμένο  εργαστηριακό έλεγχο εκτίμησης νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού, Αλβουμίνη / Κρεατινίνη ούρων), σε συμβεβλημένα με το πρόγραμμα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου “Βιοϊατρική”.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα δίνουν εικόνα της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών (Stages of CKD according to eGFR / CKD –EPI and albuminuria following KDIGO classification), θα είναι διαθέσιμα στους θεράποντες ιατρούς του Προγράμματος για τις όποιες συστάσεις και φαρμακευτικές παρεμβάσεις τους στους ασθενείς τους, στους ίδιους τους ασθενείς και ταυτόχρονα θα καταχωρούνται σε ειδική πλατφόρμα, στον ιστότοπο της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. από τους συμμετέχοντες ιατρούς, προκειμένου να προχωρήσουμε στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία και θα κοινοποιηθούν στο τέλος του Προγράμματος . Όλο το Πρόγραμμα θα είναι απολύτως σύμφωνο με το εφαρμοστέο πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και του νόνου 4624/2019, όπως ισχύει, με το οποίο η Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. συμμορφώνεται.

Το Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΑΙΟΣ» της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., είναι μια ευγενική υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRA ZENECA σε συνεργασία με την FOR HEALTH AE & τον Όμιλο Βιοϊατρική.


Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων Ασθενών (απευθύνεται μόνον στους ιατρούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα)

Top